Hjärtats spegel

Hjärtats spegel
Sanningens regel
Sinnenas spratt
Blir alldeles matt

 

Vill förstå
Är det någon idé
Gör det ju inte ändå
Förbise


Försiktighet
Varsamhet
Klokhet
Eller vad.
Finns det några svar