Glädjens rörelse

Björkarna börjar knoppas
Hoppas
Äntligen slå ut
Salut

 

Lång väntan
Lång längtan

 

Skimrande
Glimmande
Sol och värme
Sommaren kommer närmre

 

Glada sinnen
Ljuva minnen

 

Glädjens rörelse
Naturens pånyttfödelse
Slå rot
Ta emot