Verklighetens Saga

Solen skimrar i näckrosens damm
Glädjen glimmar fram
Bakom en lövbetäckt stam
 

Växter gro
Komma till ro
Lugnet och kanske lite vemod inträder
Naturens storslagenhet
Manar till visshet
Oron upphäver

 

Ta allt till vara
Skönheten bevara
Kärlek försvara
Orättvisa överklaga
Våga se verklighetens saga