Odefienierbara Tankar

 Ibland känns det odefinierbart på något sätt. Något som jag vet eller ska komma på men som jag inte riktigt får fram. Det är existentiellt på något sätt.

Har med livet och universum att göra. Är oroväckande samtidigt lite spännande. Som en slöja över något som man inte kan ta  bort.

 

Det flesta gångerna måste jag slänga av mig det som knäppt eller konstig, fantasi . Läskigt!
Känner mig utanför, betraktande!
Vad är det jag inte ser? Vad är det jag skall förstå?!

 

Någonting med stjärnsystem och de innersta delarna av atomer,molekyler?
Har ingen kunskap om sådant men en känsla av att det liknar varandra. Det stora är det lilla och omvänt.

Är det någon som känner igen sig?