Livets bok

Min väntan
Min längtan
Förväntan


Efter vad då?
Några råd

 

Gäller alla
Vad vi än det kalla

 

Se allt
Ge allt
Eller
Vad är det som gäller

 

Våga
Ha lite tåga
Spännande
Kanske främmande
Lite skrämmande

 

När man ingen visshet har
Inte några svar
Livets boks vita blad
Fyllas med vad?