Tiden

Tiden går sakta
Tiden går fort
Inte förakta
Vad vi fått gjort
 
 
Ändå lugnets prägel
Dåtidens spegel
Eftertankes regel
 
 
Framtidens kreativitet
Kanske främmande
Ta det som spännande
Utan stress
Eller tristess
Inte passivitet
Positivitet
 
 
Vad kan vi lära
Komma nära
Dela med våra kära
#1 - - Stina:

Ja man ska ta vara på tiden och fånga dagen.