Drömmarnas Spegel

Drömmarnas spegel
Livets regel
Kanske bara tankens trams
Efter vardagens dans
Någon som sig ana
Komma på en annan bana
Måste sluta klaga

Ångesten med lugna andetag förjaga

 

Något vi skall lära
Bära
Förtära
Vänlighet bevara
Rättighet försvara
Hjärtats leende
Sinnets seende
Äkta vara

#1 - - Stina Landin:

Fint!