Lev livetLev livet som du vill
Finnas till
Inte bara stå still
Se och le
Utav hjärtat ge
Vänskap viktigt
Riktigt
Se ut utan slut
Låta tanken flöda
Känslan göda
Kämpa på
Försöka mål nå
Tvekan bemästra
Rädslan bortföra
Glädje välkomna
Låt inget förstöra
Likgiltighet somna
Kärlek befästa