Leva

 
 
Vill ju leva .
Inte bara överleva
Ha ett eget liv
Inte bara tidsfördriv.
Vad är då det?
Något som vi vet?
 
Bara inte ensamhet
Kan ge hopplöshet
 
Är rädd
Inte bli sedd
Måste våga
Ha lite tåga
 
Inte farligt
Ta det varligt
Dag för dag
Det blir bra