Vad

 
            Vi är alla
 
               
               Sökande
               Varande
               Gråtande
               Uppvaknande
               Svarande
               Bevarande
               Förklarande 
               Glädjande
 
               Vad vill vi vara?