När? 
När skall jag stanna
När skall jag gå
Vill ju inte ramla
För nära inpå
Vill ju vara där ändå
 
När skall jag prata 
När skall jag lyssna
Vill ju inte tjata
Måste kanske tystna
 
Ta ett steg tillbaka
Inte för att något försaka
Utan sig själv lite rannsaka
Eftertänksamhet
Behöver väl inte leda till ensamhet.
 
Längtan är så stor
Större än många tror
 
 
#1 - - Anders Sjödin:

Tänkvärt. bra.