Kanske strunt

Lev livet
Ta inget för givet
Skutta runt
 Kanske strunt
Men vad gör det
Bara du vet
Roliga
Soliga
Något pågång
På språng
Kanske ut i det okända
Något nytt kan hända
Men vad då
Snurra på
Skratta få
Inte alltid tysta
Inte alltid dystra
Vad är det för mening med det
Tänka efter visst
Inte pessimist
Säger realist 
Vad är det?
Beror ju på medvetenhet 
Eller erfarenhet