En Halvdikt!

En smekning av min hand kan ge större band,
 än en omgång i höet,i rusets förströelse, då sinnet kanske är bedövat och hjärtat förslöat.   
Låt oss tvätta och göra rent varandras hjärta, kan både ge sveda och smärta. Läkning behövs.
Ett enkelt varsamt ord kan vara salva för ett brustet hjärta. Låt oss hjälpa varandra efter bästa förmåga. Försök förstå ! 
Världen är så hård ändå.
 
Ingen kan bära någon annans ryggsäck men vi kan hjälpa varandra att städa och kanske slänga bort det man inte ser eller förstår. Om man vågar.   Vi kan aldrig ändra någon annan, möjligtvis sig själv". Ett möte bli vi alla dock påverkade av, mer eller mindre.
Min vän, är alltid din vän.